Начало > Актуално - Новини: лек срещу ХИВ

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Новини: лек срещу ХИВ
 
17.07.2014  
След повече от двегодишно прекъсване на антиретовирусното лечение, през което време няма следи от наличие на вируса в организма, вирусният товар на детето е отново откриваем.


11.01.2014  
След присаждане на стволови клетки за лечение на лимфом, двамата пациенти постигат контрол над репликацията на ХИВ без помощта на медикаменти за известен период от време след прекратяване на антиретровирусното лечението.


31.07.2013  
Започването на антиретровирусна терапия с петорна вместо с тройна комбинация при пациентите в начален стадий на ХИВ инфекцията може да се окаже първата крачка към постигането на ремисия.


24.07.2013  
Тези, които започват терапия при по-висок брой CD4 клетки, могат да имат по-добри шансове за контрол на ХИВ инфекцията без медикаменти.


22.07.2013  
Не се отчита повишаване на вирусния товар при ХИВ-позитивен мъж, който не приема лечение вече 9 години.


21.07.2013  
Присадените клетки може би са прочистили инфектираните с ХИВ клетки като част от реакцията на присадката срещу приемателя.


07.05.2013  
Според изследователите всеки седми пациент, започнал скоро след инфектирането приема на антиретровирусно лечение, би могъл да се справи без него на по-късен етап от живота си.


04.03.2013  
Откритието дава основание да се счита, че е възможно да се постигне елиминиране на ХИВ и при други деца.


14.08.2012  
Въпреки, че към момента все още няма лек срещу ХИВ, учените са на мнение, че науката се развива много бързо и че е постигнато по-добро разбиране относно това в каква насока трябва да се работи.


17.04.2012  
Използването на генно модифицирани CD4 клетки за неутрализиране на CCR5 корецептора води до значително увеличаване на броя на CD4 клетките и чувствително намаляване на вирусния товар при непровеждане на антиретровирусно лечение.


12