Начало > Актуално - Новини: МЗ/НЗОК

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Новини: МЗ/НЗОК
 
11.06.2016  
България се присъединява към държавите, които възприемат политиката започване на антиретровирусно лечение да се препоръчва на всеки, независимо от броя на CD4 клетките.


13.04.2016  
У нас навлизат четири нови медикамента.


13.04.2016  
Министърът на здравеопазването утвърди „Методическо указание за профилактика на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете”.


05.01.2016  
Медикаментите се осигуряват по реда на Наредба 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.


06.07.2015  
Прекратени бяха три от 24-те първоначално обявени позиции. Медикаментите по две от позициите - didanosine (Videx EC) и nevirapine (Nevirapine TEVA), се изтеглят от българския пазар. Договарянето по третата - saquinavir (Invirase), приключи успешно.


03.04.2015  
По тази Методика Министерство на здравеопазването покрива разходите за амбулаторно проследяване и лечение на пациентите с ХИВ и стационарно лечение на пациентите със СПИН.


31.03.2015  
Процедурата се стартира със сериозно закъснение, което по всяка вероятност ще доведе до нарушаване на вирусологичния мониторинг на пациентите с ХИВ за трета поредна година.


30.03.2015  
Прекратени бяха две от седемте първоначално обявени позиции, като само една от тях бе включена в последващата процедура.


29.03.2015  
Прекратени са три от 24-те обявени позиции в процедурата.


22.01.2015  
Прекратени бяха две от седемте обявени позиции в процедурата.


12345678