Начало > Актуално - Новини: политики

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Новини: политики
 
20.06.2016  
В Политическата декларация са заложени обвързани с определени срокове конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., с идеята да се сложи край на епидемията от СПИН до 2030 г. в рамките на изпълнението на Целите за устойчиво развитие.


20.10.2015  
Новите Цели за устойчиво развитие залагат елиминиране на епидемията от СПИН до 2030 г. Това е заложено като подцел 3 в Цел номер 3, отнасяща се до общото здраве и благогополучие на хората по света.


29.07.2015  
Водещи фигури в глобалния отговор срещу ХИВ подкрепиха призива за осигуряване на незабавен достъп до антиретровирусно лечение на всеки ХИВ-позитивен непосредствено след поставяне на диагнозата.


16.07.2015  
Светът надмина очакванията за изпълнение на цел номер 6 за СПИН от Целите за развитие на хилядолетието и върви към ликвидиране на епидемията от СПИН до 2030 г. като част от Целите за устойчиво развитие.


27.11.2014  
Ако светът не предприеме спешни мерки през следващите пет години, има вероятност епидемията от СПИН да се разрази отново извън всякакъв контрол.


13.11.2013  
Промяната на демографския профил на епидемията от СПИН изисква пренасочване на усилията към хората на 50 и повече години – група от населението, пренебрегвана до момента от услугите, свързани с ХИВ.


01.10.2013  
Докладът показва драстичен напредък по отношение изпълнението на поставените цели в световен мащаб за 2015 година в областта на ХИВ/СПИН.


26.07.2013  
13,3 милиона души в тази част на света живеят с хроничен хепатит В, а 15 милиона с хроничен хепатит С. Те са причина за смъртта на 120 000 души годишно в региона.


28.11.2012  
Подписа се Меморандум за разбирателство “За постигане на нулева смъртност от туберкулоза сред хората, живеещи с ХИВ”.


26.11.2012  
Намаляване на новите случаи на ХИВ инфекция с повече от 50% в 25 държави по света; нарастване с 63% на броя на хората, получили достъп до антиретровирусно лечение, през последните 24 месеца; намаляване с 25% на смъртните случаи в резултат на СПИН в световен мащаб за периода 2005-2011 г.


123