Начало > Актуално - Новини: превенция

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Новини: превенция
 
14.08.2016  
Резултатите от проучването PARTNER поставят ново предизвикателство пред учените, които трябва да установят дали предаването на ХИВ не е нищо повече от теоретичен риск, когато някой приема антиретровирусно лечение и е с неоткриваем вирусен товар.


14.12.2015  
Trudava ще се реимбурсирана като ПрЕП от началото на следващата година и ще бъде на разположение на „лица, които не могат, поради различни причини, да използват системно презервативи и които принадлежат към групи, в които честотата на разпространение на ХИВ е много висока.”


30.11.2015  
Вирусът на хепатит С (HCV) се открива в ректалната течност, семенната течност и фекалиите.


06.08.2015  
Антиретровирусното лечение, което постига трайна вирусна супресия, е високоефективно по отношение предотвратяването на сексуалното предаване на ХИВ.


13.02.2014  
До каква степен лечението може да намали риска от предаването на ХИВ и какъв всъщност е този риск при наличието на неоткриваем вирусен товар, когато не се използват презервативи?


04.02.2014  
Въведената промяна включва приложението на ваксината при възрастни с ХИВ инфекция, които преди това са били ваксинирани с 23-валентната полизахаридна пневмококова ваксина.


02.08.2013  
Обрязването на мъжете намалява с 60% риска от предаването на ХИВ по сексуален път от жените на мъжете.


01.08.2013  
Приемът на дневна доза от 300 мг tenofovir намалява с 49% риска от заразяване с ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици.


29.06.2013  
Драстичните промени в бактериалната флора на пениса са възможно обяснение на защитния ефект на обрязването при мъжете срещу инфектирането с ХИВ.


27.06.2013  
Гениталният тракт на жените може да служи за резервоар на персистираща репликация на ХИВ на фона на ефикасна антиретровирусна терапия и да повлияе на прилагането на същата за превенция на сексуалното и перинаталното предаване на инфекцията.


1234567