Начало > Карта на сайта

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Карта на сайта
Ако си любопитен
Какво е ХИВ? Какво е СПИН?
Съществува ли лечение за ХИВ?
Как се предава ХИВ?
История на заболяването
Митове и легенди
Коректно говорене и писане по темата ХИВ/СПИН
Да се изследвам ли за ХИВ?
Кабинети за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН (КАБКИС)
Данни за разпространението на ХИВ
Как ХИВ атакува и разрушава имунната система
Хепатит В и С
Други сексуално предавани инфекции
Ако си ХИВ-серопозитивен
Ако скоро си научил, че си ХИВ-серопозитивен
Защо е важно да потърсиш медицинска помощ?
Как работи имунната система – част 1
Как работи имунната система – част 2
Как ХИВ атакува и разрушава имунната система
Какво представляват антиретровирусните медикаменти
Кога да започна лечение
Въведение в комбинираната терапия
Всеки ли се нуждае от лечение
Коя е най-добрата комбинация
Придържане към лекарствения режим
Резистентност
Смяна на терапия
Странични ефекти – част 1
Странични ефекти – част 2
Странични ефекти – част 3
ХИВ и бременност
ХИВ и наркотици
Ти и твоят лекар
Безплатно лечение за теб
Твоите права и задължения като пациент
Речник на термините
Коинфекция ХИВ/хепатит В, ХИВ/хепатит С
Храненето и ХИВ
Ваксинирането и ХИВ
Вирусният товар, антиретровирусното лечение и предаването на ХИВ
Активизъм
Ако си лекар
Служебен бюлетин на Министерство на здравеопазването бр.9/2005 - Методични указания
Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити, 2012 г.
Указания за клинично поведение и лечение на ХИВ-инфекция при възрастни в Европейските страни, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2009
Указания за превенция и поведение при метаболитни нарушения при ХИВ-инфекция, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2007 г.
Методични указания на Министерство на здравеопазването в областта на туберкулозата
Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България, 2014 г.
Методически указания за предлагане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения, 2010 г.
Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, 2010 г.
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция, 2010 г.
Европейски препоръки относно поведението при остър хепатит С при ХИВ-позитивни пациенти, 2010 г.
Препоръки на Американската колегия на акушерите и гинеколозите относно поведението при ХИВ-позитивни жени, 2010 г.
Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при деца, 2014 г.
Европейски препоръки за лечение на ХИВ, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2013 г.
Предварителни препоръки относно прилагането на boceprevir и telaprevir при пациенти с коинфекция ХИВ/хепатит С, 2012 г.
Препоръки на Британската ХИВ асоциация, 2012 г.
Временни препоръки на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ относно прилагането на предекспозиционната профилактика, 2012 г.
Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи, 2013 г.
Консолидирани препоръки на СЗО за лечение на ХИВ за страните с ниски и средни доходи, 2013 г.
Актуализирани препоръки на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ относно прилагането на предекспозиционната профилактика с включването на инжекционно употребяващите наркотици, 2013 г.
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция, 2014 г.
Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи, 2015 г.
Препоръки на Британската ХИВ асоциация за лечение на ХИВ, 2015 г.
Европейски препоръки за лечение на ХИВ, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2015 г.
Консолидирани препоръки на СЗО за лечение на ХИВ за страните с ниски и средни доходи, 2015 г.
Консенсус за лечение на хроничен хепатит С, Българско дружество по гастроентерология, 2015 г.
Методическо указание за профилактика на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете, 2016 г.
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция, 2016 г.
За нас
Контакт с нас
Сложи банер към aidsbg.info на твоя сайт
Нашият екип
За сайта
Направи дарение
Нашите партньори
Дейности и проекти
За фондацията
Нормативно
Политическа ангажираност по проблема ХИВ/СПИН – глобално и у нас
Анонимно и безплатно изследване за ХИВ у нас
Безплатно лечение за ХИВ у нас
Нормативни документи
Полезни контакти
Колко знам
Моите основни познания
Коректно ли се изразявам?
Какво знам за лечението?
Антиретровирусни медикаменти

Видове медикаменти

Видео материали

Абонамент за новини

Търсене в сайта

Форум
Актуално
Всички новини
Новини: лечение
СЗО потвърждава, че антиретровирусното лечение намалява риска от развитие на животозастрашаващи ХИВ-свързани инфекции
Odefsey разрешен за употреба и в Европа
Descovy разрешен за употреба и в Европа
Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Descovy, разрешен за употреба в САЩ
Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Odefsey, разрешен за употреба в САЩ
Новият комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба и в Европа
Genvoya добавен към препоръчваните комбинации за първа линия терапия в САЩ
Рискът от инфаркт нараства с давността на ХИВ инфекцията, независимо от възрастта
Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба в САЩ
Европа премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение
Световната здравна организация излезе официално с препоръка „лечение за всеки”
Окончателните резултати от проучването START: категорични данни в подкрепа на ранното започване на лечение
Световната здравна организация премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение за страните с ниски и средни доходи
Нов комбинират препарат за лечение на ХИВ – Evotaz, разрешен за употреба в Европа
Великобритания премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение
Започване на антиретровирусно лечение следва да се предлага на всеки без оглед на броя на CD4 клетките: резултати от проучването START
Новите американски препоръки за лечение на ХИВ
Нов комбинират препарат за лечение на ХИВ – Rezolsta, разрешен за употреба в Европа
Нов медикамент за лечение на ХИВ - Triumeq, разрешен за употреба в Европа
Новите американски препоръки за лечение на ХИВ при деца
Средната продължителност на живота на ХИВ-позитивните се доближава до нормалната
Нова лекарствена форма на Isentress (raltegravir): перорална суспензия
HLA B*5701-положителните пациенти дават по-добър отговор при започване на антиретровирусно лечение
Lamivudine и emtricitabine са взаимозаменяеми
Скринингът за рак на ануса може да се окаже полезен за всички ХИВ-позитивни жени
Съществува връзка между депресията и откриваемия вирусен товар в ликвора
Raltegravir е безопасен за майката и плода по време на бременността
Нуждаят ли се ХИВ-позитивните бременни на антиретровирусна терапия от вливане на zidovudine по време на раждането?
Липиден показател предвижда настъпването на когнитивни увреждания при ХИВ-позитивните
Raltegravir е добър избор за ХИВ-позитивните пациенти на химиотерапия
Туширане на страничните ефекти от страна на ЦНС при замяна на efavirenz-съдържаща с rilpivirine-съдържаща комбинирана таблетка
Влошаването на бъбречната функция при по-възрастните ХИВ-позитивни подчертава необходимостта от по-ранно започване на антиретровирусното лечение
Трайното наличие на какъвто и да е доловим вирусен товар увеличава риска от неуспех на антиретровирусната терапия
Tivicay (dolutegravir) разрешен за употреба и в Европа
Първичните медицински грижи заемат ключова роля сред грижите за пациентите с ХИВ
Нови разширени индикации за приложение на Complera и Eviplera, съответно в САЩ и Европа
Нов интегразен инхибитор – Vitekta (elvitegravir), разрешен за употреба в Европа
Физическите упражнения подпомагат мозъчната дейност при ХИВ-позитивните
Сред ХИВ-позитивните на поддържаща терапия с метадон се среща висока честота на сърдечни ритъмни нарушения
При пациентите с по-висок брой на CD4 клетките случаите на СПИН са рядкост, но при стойности по-ниски от 750 рискът остава завишен
Американските препоръки за лечение на ХИВ разширяват обхвата на приложение на интегразните инхибитори
Новите европейски препоръки за лечение на ХИВ запазват в общия случай прага от 350 CD4 клетки като критерий за започване на антиретровирусното лечение
Промени в листовката на Viread
Горещите вълни се проявяват по-тежко при ХИВ-позитивните жени
При замяна на tenofovir с abacavir настъпва подобряване на бъбречната функция, независимо от приема на atazanavir
Нов фармакокинетичен бустер при лечението на ХИВ - Tybost (cobicistat), разрешен за употреба в Европа
Лечението със статини може да намали риска от развитието на злокачествено заболяване при ХИВ-позитивните
Намалената доза efavirenz постига същото ниво на супресия на ХИВ като стандартната
Взаимодействието между инжекционното въвеждане на стероиди и лечението с протеазни инхибитори може да доведе до неблагоприятна промяна в нивата на кортизола
Навременното диагностициране на ХИВ инфекцията и ранното започване на антиретровирусното лечение са особено важни за хората в по-напреднала възраст
Израелски хирурзи извършиха първата в света трансплантация на бъбрек на ХИВ-позитивен реципиент от жив ХИВ-позитивен донор
Нов медикамент за лечение на ХИВ - Tivicay (dolutegravir), разрешен за употреба в САЩ
Ниският брой на CD4 клетките увеличава риска от развитието на някои видове рак след започване на антиретровирусното лечение
Рискът от настъпване на смърт при ХИВ-позитивните с добър контрол на инфекцията е сходен с този в общата популация
ХИВ инфекцията не повлиява негативно изхода от присаждането на черен дроб при пациентите с хепатоцелуларен карцином
Актуализиране на текста на листовката на Sustiva (Stocrin у нас) за употреба при деца
Значението на генетиката при определянето на сърдечносъдовия риск при хората с ХИВ
Световната здравна организация издаде нови препоръки за по-ранно започване на антиретровирусното лечение
Stribild разрешен за употреба и в Европа
ХИВ инфекцията увеличава риска от инфаркт с 50%
Повишен риск от поява на вродени дефекти при прием на някои антиретровирусни медикаменти през първия триместър на бременността
Могат ли да бъдат пропуснати НИОТ при пациентите с резистентност при смяната на неуспешна комбинация?
Актуализиране на текста на листовката на Intelence
Промени в листовката на Prezista – добавена информация за лекарствено взаимодействие
Имаме ли все още нужда от измерването на броя на CD4 клетките?
Новите американски препоръки за лечение на ХИВ
Актуализиране на текста на листовката на капсулите Reyataz
Дозиране на таблетки и перорална суспензия Prezista при деца
Два пъти по-висока честота на немеланомния кожен рак при ХИВ-позитивните
Актуализиране на листовката на Kaletra: информация за нови лекарствени взаимодействия
Лечението с raltegravir увеличава риска от проява на леки странични ефекти от страна на мускулатурата
Тютюнопушенето е по-смъртоносно от ХИВ инфекцията
Случаи на атеросклероза при ХИВ-позитивните деца
Roche не поднови разрешението за употреба на медикамента Viracept в Европа
Загубила ли е своята актуалност монотерапията с протеазен инхибитор?
Тютюнопушенето е най-сериозният рисков фактор за възникване на остро сърдечно заболяване при ХИВ-позитивните
Новата таблетка Prezista от 800 мг разрешена за употреба и в Европа
Най-новите прогнози относно продължителността на живота на хората, живеещи с ХИВ
Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употребата на Sirturo за лечение на мултирезистентна туберкулоза
Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употребата на първото антидиарийно средство, предназначено специално за пациенти с ХИВ/СПИН
Американската агенция за храните и лекарствата актуализира листовката на Edurant
САЩ актуализират препоръките за провеждане на антиретровирусно лечение при деца
Viread разрешен за лечение на ХИВ при деца и в Европа
Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употреба на нова таблетка Prezista от 800 мг
Нови американски препоръки относно скрининга и лечението на бъбречните заболявания при ХИВ-позитивните възрастни
Prezista перорална суспензия разрешена за употреба за лечение на ХИВ при малки деца в Европа
Страничните ефекти от страна на ЦНС са често срещани при лечение с raltegravir
Roche спира производството на Viracept (nelfinavir mesilate) през 2013 г.
От 1 октомври 2012 г. антиретровирусното лечение в Англия става безплатно за всички, които се нуждаят от него
Възможно е efavirenz да атакува мозъчните клетки
Stribild определен като “алтернативно” средство за първа линия терапия в САЩ
ХИВ-позитивните дават по-слаб отговор на лечението на диабета
Метаанализ установява най-висок риск от развитие на сърдечно заболяване при лечение с протеазни инхибитори
Дългосрочната терапия с метадон може да засегне мозъчните неврони
Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употребата на нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ - Stribild
Гонореята може да стане напълно резистентна към съществуващите антибиотици
Висок риск от камъни в бъбреците при употребата на бустиран с ritonavir atazanavir
Проучването HPTN 052 (лечението като превенция) показва допълнителни ползи за здравето и икономическа ефективност
Изследователи призовават за промяна в новите препоръки на Американската агенция за храните и лекарствата относно дозирането на efavirenz при едновременен прием с rifampin
САЩ: Нови препоръки за разширяване на показанията за започване на антиретровирусно лечение
Проучване изяснява евентуалните причини за развитието на сърдечносъдовите заболявания при ХИВ инфекция
Доловимият вирусен товар и ниският надир на CD4 клетките увеличават риска от инфаркт на миокарда при ХИВ-позитивните
Диарията остава често срещан проблем при хората с ХИВ
Актуализиране на листовката на Prezista
Диабетът увеличава риска от развитие на хронична бъбречна болест при ХИВ-позитивните
Свръхчувствителността към abacavir е резултат от лекарствено-индуцирана автоимунна реакция
ХИВ инфекцията е независим рисков фактор за развитие на инсулт
4,5 пъти по-висок риск от настъпване на внезапна сърдечна смърт при ХИВ-позитивните
Антиретровирусната терапия намалява честотата на преканцерозните лезии на маточната шийка и стимулира тяхното обратно развитие
Употребата на антиретровирусни медикаменти по време на бременността не се отразява върху ръста и теглото на новородените
Нови схеми на дозиране на Lexiva (Telzir у нас) при деца от 4-седмична до 6-годишна възраст
Нелекуваната ХИВ инфекция се свързва с по-високи нива на алкохола в кръвта
Лечението с бустиран с ritonavir протеазен инхибитор по време на бременността увеличава риска от преждевременно раждане
Инхалаторният beclomethasone е за предпочитане пред инхалаторния fluticasone при лечение на ХИВ-позитивни, приемащи протеазни инхибитори
ХИВ и мозъчното увреждане
Медикамент за лечение на диабет спира прогресирането на атеросклерозата при ХИВ-позитивните
Честотата на инфарктите, инсултите и СПИН-несвързаните ракови заболявания нараства с продължителността на антиретровирусното лечение
Intelence разрешен за приложение и при деца
САЩ препоръчват антиретровирусно лечение за всички ХИВ-позитивни
Настоящата употреба на протеазни инхибитори не се свързва с внезапна смърт или инсулт, но продължителният прием увеличава риска
Антиретровирусното лечение не е рисков фактор за настъпване на чернодробно увреждане, за разлика от ХИВ
ХИВ инфекцията увеличава риска от свиване на мозъка
Важни промени в листовките на статините, засягащи безопасната им употреба
Съобщение за лекарствени взаимодействия между протеазните инхибитори и статините
Дозиране на противотуберкулозните медикаменти от първа линия при децата
Новите британски препоръки за прилагане на антиретровирусното лечение при бременни жени
Новите британски препоръки за лечение на ХИВ
Ранното прилагане на антиретровирусно лечение стимулира имунния отговор при ХИВ-позитивните новородени
Тютюнопушенето – основен рисков фактор за развитие на рак на белия дроб при ХИВ-позитивните пациенти
ХИВ-позитивните мъже страдат по-често от недостиг на тестостерон
Актуализация на листовката на Sustiva (Stocrin у нас) за промяна на дозата при едновременен прием с rifampin
Необходимо е особено внимание при комбинирането на антиретровирусните медикаменти с антиепилептични средства
Нови лекарствени форми на Viread за приложение при деца
Туберкулозата води до по-слабо нарастване на броя на CD4 клетките след започване на антиретровирусно лечение
Прилагането на антиретровирусно лечение в детска възраст се свързва с преждевременно настъпване на сърдечно-съдови заболявания
Isentress вече наличен и под формата на таблетки за дъвчене
Prezista вече налична и под формата на перорална суспензия
Промени в листовката относно безопасното приложение на Norvir таблетки, капсули и разтвор за перорално приложение
ХИВ-позитивните, приемащи антиретровирусно лечение, са в повишен риск от развитие на фрактури
Tenofovir се свързва с необратимо бъбречно заболяване
Eviplera® получава разрешение за употреба в Европа
Edurant® получава разрешение за употреба в Европа
Raltegravir в по-голяма степен щади костите и телесните масти от бустираните протеазни инхибитори
Европейската комисия одобрява промени в листовката на Reyataz по отношение на бременните ХИВ-позитивни жени
Приемът на антиретровирусни медикаменти по време на бременността не променя костното развитие на бебетата
50 мг ritonavir може да са достатъчни за бустиране на някои от протеазните инхибитори
Болестите, свързани със стареенето на организма, се проявяват при ХИВ-позитивните 10-15 години по-рано
Актуализация на листовката на Isentress (raltegravir)
Под “висок вирусен товар” да се разбират стойности над 500 000
Преминаването от Atripla на Eviplera е безопасно и ефикасно
Ролята на навременната диагностика и лечение за увеличаване на средната продължителност на живота при ХИВ-позитивните
Значението на обиколката на талията и стойността на триглицеридите при определянето на сърдечно-съдовия риск при ХИВ-позитивните
Възможно обяснение на свързаните с ХИВ неврологични проблеми
Новите американски препоръки за лечение на ХИВ
Новите европейски препоръки за лечение на ХИВ
ХИВ-позитивните, приемали продължително време антиретровирусно лечение, могат да покажат фалшиво отрицателни резултати при изследване за ХИВ
Isentress може да понижи нивата на Prezista в кръвта
Viramune с удължено освобождаване и еднократен дневен прием разрешен за лечение на ХИВ в Европа
Репликацията на ХИВ и някои антиретровирусни медикаменти допринасят за увеличения риск от възникване на сърдечно-съдови заболявания
Институт за изследвания в областта на СПИН издава препоръки за лечение на ХИВ при транссексуални лица
Abacavir/lamivudine показва ефективност, еднаква с тази на tenofovir/emtricitabine, в хода на кохортно проучване
Etravirine веднъж дневно дава добри резултати като терапия от първа линия
Лечението на ХИВ със стрити таблетки Kaletra е непрепоръчително при деца
Използването на антиепилептични средства от по-старо поколение се свързва с неуспех на антиретровирусната терапия
Налице е значима зависимост между депресията и лошото придържане към антиретровирусната терапия
Публикувани са насоки за физическото натоварване при ХИВ-позитивните над 50-годишна възраст
Макар и при ниски стойности, доловимият вирусен товар по време на антиретровирусна терапия се свързва с риск от развитие на резистентност
Quad и Atripla с еднаква безопасност и ефикасност
Ненарастването на броя на CD4 клетките след започване на антиретровирусно лечение - повод за безпокойство, необходимо е често проследяване
САЩ актуализират препоръките за лечение на ХИВ при деца
Cobicistat може да се сравнява с Norvir като бустер при антиретровирусното лечение
Американската агенция за храните и лекарствата одобри нова комбинирана таблетка за лечение на ХИВ - Complera
Статините намаляват значително риска от настъпване на смърт при ХИВ-позитивните
Небустираният и бустираният atazanavir със сходно действие срещу ХИВ
Комбинацията maraviroc/atazanavir/ritonavir ефективна срещу ХИВ
При ХИВ-позитивните пациенти на антиретровирусно лечение костната плътност се стабилизира
ХИВ и антиретровирусната терапия могат да засегнат фертилността
Дълготрайната употреба на лекарствени комбинации, съдържащи Kivexa и Truvada, се свързва с натрупване (а не загуба) на мазнини по крайниците
Някои от медикаментите за лечение на ХИВ могат да предизвикат преждевременно стареене
Viread и Reyataz водят до по-големи загуби на костната плътност
Преминаването от efavirenz на raltegravir намалява влиянието върху настроението и подобрява липидния профил
Комисия изработва нови препоръки за оптималните стойности на витамин D
При ХИВ-позитивните над 50-годишна възраст се наблюдава по-бавно нарастване на броя на CD4 клетките при започване на антиретровирусно лечение
Американската агенция за храните и лекарствата одобри нов медикамент за лечение на ХИВ - Edurant
Недостигът на витамин D се свързва с прогресиране на ХИВ-инфекцията
Проучване: възможна е по-висока честота на заболяванията от пневмония при приемащите Fuzeon
Лекарство срещу ХИВ унищожава предканцерогенните клетки, инфектирани с човешки папилома вирус
Abacavir и tenofovir се свързват със сърдечни смущения
Скринингът на анална натривка оправдан и полезен като част от рутинните грижи за ХИВ-позитивните
Европейски препоръки относно прилагането на теста за тропизъм при рутинното провеждане на лечението за ХИВ
Употребата на Reyataz е безопасна при ХИВ-позитивни с тежко чернодробно заболяване
Проучване показва значението на теста за резистентност преди започване на антиретровирусното лечение
Nevirapine за еднократен дневен прием разрешен за употреба в САЩ
ХИВ-позитивните вероятно се намират в повишен риск от костни фрактури
ХИВ-свързаните неврокогнитивни проблеми в ерата на високо активната антиретровирусна терапия
Свързана ли е ХИВ-инфекцията с ускорено стареене на органите?
Ново клинично проучване ще определи оптималния брой CD4 клетки за започване на антиретровирусно лечение
Комбинацията от Isentress, Intelence и Prezista/r показва добри резултати при претретирани пациенти след двугодишен прием
Европейската агенция по лекарствата: d4T следва да се използва само като последна възможност
Промени в листовката на Kaletra перорален разтвор във връзка с токсичността при преждевременно родени бебета
В момента водещата причина за смъртност сред ХИВ-позитивните са несвързваните със СПИН ракови заболявания
Американската агенция за храните и лекарствата: противоречиви данни за риска от инфаркт на миокарда при употребата на abacavir
При бременни нивата на atazanavir намаляват, особено при съвместна употреба с tenofovir; промени в дозировката при бременни
Актуализация на препоръките за лечение на ХИВ в САЩ
Неоткриваемият вирусен товар – ключов критерий за дългосрочното здраве на ХИВ-позитивните, започнали късно лечение
Висока честота на безсимптомно протичащите сърдечни заболявания при ХИВ-позитивните пациенти
Прекъсванията в антиретровирусната терапия се свързват с лоши резултати дори осем години по-късно
Връзка между недостига на витамин D и диабета при ХИВ-позитивните
Atorvastatin и rosuvastatin с най-благоприятно въздействие върху липидите при ХИВ-позитивните пациенти
Нова лекарствена форма на Intelence
Всички протеазни инхибитори водят до еднакви смущения в сърдечния ритъм
Навременното лечение и по-добрият скрининг могат да предотвратят много смъртни случаи от рак при пациентите на антиретровирусна терапия
Nevirapine с по-силно действие за пълно потискане на вирусния товар от efavirenz
Повишеното ниво на триглицеридите е рисков фактор за развитие на невропатия
Darunavir веднъж дневно получава одобрение за употреба при вече лекувани пациенти в САЩ
Медикаментите за лечение на ХИВ влияят на кръвната захар и водят до инсулинова резистентност
Списък с препоръки в областта на акушерството и гинекологията за ХИВ-позитивни жени
Egrifta - първият препарат в света одобрен за лечение на ХИВ-свързаната липодистрофия
Разликите в нивата на вирусния товар в кръвта и мозъка са по-често срещани от очакваното
Колкото по-рано се започне антиретровирусното лечение, толкова по-добре
Европейската агенция по лекарствата стигна до извода за положителен баланс “полза-риск” при лечение с Invirase
Колкото по-дълго вирусният товар остане недоловим, толкова по-малка е вероятността от повторното му увеличаване
Лечението с FTC намалява риска от появата на важна резистентна мутация
Преминаването на лечение с nevirapine може да стане независимо от броя на CD4 клетките, твърди Европейският регулаторен орган
Gilead Sciences кандидатства за разрешение за употреба в Европа на комбинирана таблетка за лечение на ХИВ с еднократен дневен прием, състояща се от Truvada и препарата TMC278
Tibotec Pharmaceuticals кандидатства за разрешение за употреба в Европа на TMC278 - препарат за лечение на ХИВ с еднократен дневен прием
Неуспехът на монотерапията с Kaletra може да се предскаже от нивата на ХИВ в ликвора
Повечето протеазни инхибитори увеличават риска от инфаркт на миокарда
Близо три четвърти от ХИВ-позитивните вероятно имат проблеми с костите
Дори при успешно антиретровирусно лечение, неврокогнитивните нарушения се свързват с наличието на нисък брой CD4 клетки в миналото
Преминаването от Stocrin на Intelence намалява страничните ефекти от страна на централната нервна система
Добри резултати от прилагането на НИОТ-щадящи схеми с участието на atazanavir и по-нови класове медикаменти
Преминаването от протеазен инхибитор на Isentress е ефективно и благоприятно по отношение на липидния профил
Kaletra/Isentress с добри перспективи като средство от първа линия и НИОТ-щадяща комбинация за лечение на ХИВ
Ефикасността и безопасността на Viramune с удължено освобождаване сходни с тези на стандартния Viramune
Метаанализ показва, че efavirenz не увеличава риска от родилни аномалии
Терапия веднъж дневно: последствията от лошото придържане могат да се окажат много по-тежки
Според пилотно проучване tenofovir има благоприятен ефект върху липидния статус
Умората продължава да е често срещан проблем при хората, живеещи с ХИВ, свързан със социални фактори и психични проблеми
Има ли връзка между високите нива на tenofovir и увреждането на бъбреците
СЗО: Незабавно започване на антиретровирусно лечение при всички ХИВ-позитивни деца под 2-годишна възраст
Скоростта на отговора след започване на антиретровирусно лечение не е от значение за дългосрочния успех на терапията
Reyataz разрешен за приложение и при деца в Европа
Честата употреба на алкохол може да ускори прогресирането на ХИВ-инфекцията
Мащабно проучване изследва причините за смърт сред пациентите на антиретровируснo лечение
Дори и при провеждане на антиретровирусно лечение, пациентите с ХИВ продължават да бъдат с повишен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания и бъбречни проблеми
Американската агенция за храните и лекарствата одобри приложението на Kaletra веднъж на ден при някои пациенти с история на лечение
Американската агенция за храните и лекарствата предупреждава за проблеми със сърцето при комбинираната употреба на Invirase и Norvir
Нова таблетка Norvir разрешена за употреба в Европа
Американската агенция за храните и лекарствата предупреждава за сериозно чернодробно увреждане като страничен ефект при употребата на ddI
Рискът от проблеми с бъбреците налага въвеждането на “стратегическа” употреба на tenofovir при пациенти с по-висок риск
Според резултатите от най-мащабното кохортно проучване abacavir, ddI и два протеазни инхибитора остават свързани с миокардния инфаркт
Данни за ускорено стареене на мозъка при някои ХИВ-позитивни
Gilead съобщават за успех с комбинирания препарат Quad и нов бустер
По-голямата давност на ХИВ-инфекцията кореспондира с втвърдяване на стената на коронарните артерии
Щади ли сърцето преминаването към терапия с Reyataz, бустиран с Norvir?
Възможно е бустиране и с по-ниска доза Norvir
Намаляване на дозата на efavirenz е безопасно и ефективно при пациенти с високи плазмени нива на медикамента
GSK предупреждават за възможна връзка между fosamprenavir и инфаркт на миокарда
Американската агенция за храните и лекарствата разширява разрешението за употреба на Selzentry® при подходящи ХИВ-позитивни пациенти, започващи антиретровирусно лечение за първи път
Новото Американско ръководство препоръчва започване на антиретровирусно лечение при брой на CD4 клетките между 350 и 500
Световната здравна организация препоръчва по-ранно започване на антиретровирусното лечение и изваждане от употреба на stavudine като първа линия терапия
Новото Европейско ръководство за лечение на ХИВ-инфекция при възрастни
Брой на CD4 клетките под 500 се свързва с повишен риск от появата на рак при пациентите с ХИВ
Isentress одобрен за първа линия терапия и в Европа
Kaletra одобрена за приложение веднъж на ден при наивни пациенти и в Европа
Рискът от бъбречни проблеми е сходен при tenofovir и алтернативните му препарати
Ниският брой на CD4 клетките във времето се свързва с повишен риск от поява на не-СПИН свързани ракови заболявания
Актуализираната информация за препарата Intelence съдържа предупреждение за риск от тежък обрив
Kaletra веднъж дневно срещу Kaletra два пъти дневно при пациенти с дълъг стаж на лечение
Gilead огласява споразумение с Tibotec за разработване и пускане на пазара на нов комбиниран препарат с фиксирана доза, съдържащ Truvada и TMC278
Viramune и Reyataz със сходна ефективност
Менопаузата може да настъпи по-рано при ХИВ-позитивните жени
Abacavir и tenofovir еднакво ефективни при започване на лечение с висок вирусен товар
Преминаването от бустиран с Norvir към небустиран Reyataz е безопасно и ефективно
По-малък риск от неуспех на лечението при Stocrin, отколкото при Kaletra
Две нови проучвания повдигат отново разискванията относно свързания с abacavir сърдечносъдов риск
САЩ актуализират насоките за грижи за ХИВ-позитивни лица
Isentress одобрен от Американската агенция за храните и лекарствата за приложение при наивни пациенти
По-ранното започване на антиретровирусно лечение може да намали риска от настъпване на смърт
Prezista одобрена за първа линия терапия и в Европа
Abbott стартира процедура по регистрация на нова таблетна формулировка на протеазния инхибитор Norvir
Gilead разработва ново лекарство за лечение на ХИВ “четири в едно”
По-високи дози Kaletra по време на късната бременност
Нова делима таблетка Ziagen 300 мг одобрена от Американската агенция за храните и лекарствата за лечение на ХИВ-инфекция при деца
Нова таблетка Prezista 75 мг одобрена от Американската агенция за храните и лекарствата за лечение на ХИВ-инфекция при деца
Два пъти по-висок риск от появата на рак при хората, инфектирани с ХИВ
Ревизираното американско ръководство за лечение на ХИВ-инфекция
Антиретровирусното лечение трябва да се започва по-рано
Prezista одобрена и за първа линия терапия от Американската агенция за храните и лекарствата
Приемът на Prezista веднъж на ден също толкова ефективен за някои пациенти, колкото и приема два пъти на ден
Videx EC вече разрешен за приложение и при деца
Терапия, съдържаща nevirapine, може да бъде опасна по време на бременност
Intelence одобрен за лечение на ХИВ-инфекция и в Европа
Нова таблетна формулировка на протеазния инхибитор Norvir
Reyаtaz одобрен за първа линия терапия в Европа
Новите педиатрични таблетки Kaletra разрешени за употреба и в Европа
Abacavir, didanosine свързани с повишен риск от сърдечен удар
Режимите на прием на Kaletra таблетки веднъж на ден и два пъти на ден демонстрират сходна ефикасност и безопасност
Разочароващи резултати за Kaletra монотерапия
Американската агенция за храните и лекарствата одобри Intelence за лечение на ХИВ-инфекция
Isentress (raltegravir) – първият интегразен инхибитор, разрешен за употреба в Европа
Atripla разрешена за употреба в Европа
Bristol-Myers Squibb и Gilead Sciences разширяват сътрудничеството си за продажбата на Atripla в Европа
Viread комбиниран с бустиран протеазен инхибитор влияе неблагоприятно върху бъбреците
Нови педиатрични таблетки Kaletra разрешени за употреба
Ранното започване на антиретровирусно лечение намалява риска от появата на три често срещани усложнения
По-висок процент кожни обриви при хората, приемащи Viramune един път на ден
Преминаване от Combivir на Truvada при пациенти с потисната вирусна репликация
Бустираното Invirase също толкова ефикасно колкото и Kaletra
Новото Европейско ръководство за лечение на ХИВ-инфекция при възрастни
Новини: лек срещу ХИВ
„Бебето Мисисипи” вече е с откриваем вирусен товар
Бостънските пациенти: След проблясналата за кратко надежда за излекуване, ХИВ се „завръща”
Ранната петорна антиретровирусна терапия намалява резервоарите на ХИВ в организма
Започването на лечение при брой на CD4 клетките над 500 намалява резервоарите на ХИВ в организма при хора с хронична ХИВ инфекция
Германски изследователи съобщават за друг случай на “функционално излекуване” при започване на антиретровирусното лечение на много ранен етап след инфектирането с ХИВ
Двама пациенти с присадени стволови клетки продължават да контролират ХИВ инфекцията след прекратяване на антиретровирусната терапия
Френски изследователи съобщават за 14 души в “ремисия” след добър контрол на ХИВ инфекцията без прием на лечение в продължение на повече от 4 години
Бебе “функционално излекувано” от ХИВ в САЩ
Най-новите резултати от изследванията за откриване на лек срещу ХИВ
Медикамент за лечение на рака подпомага прочистването на ХИВ от “дремещите” клетки
Още положителни резултати от прилагането на генна терапия за лечение на ХИВ
Генната терапия с цинкови пръсти води до създаването на резистентни на ХИВ CD4 T-клетки
Проследяването на “берлинския пациент” дава силни индикации за излекуване от ХИВ
Новини: коинфекция ХИВ/хепатит
САЩ и Европа разширяват индикациите за приложение на Harvoni при пациенти, коинфектирани с ХИВ
Европа лицензира втора схема за безинтерфероново лечение на хепатит С – VIEKIRAX + EXVIERA
САЩ лицензира първата комбинирана таблетка за безинтерфероново лечение на хепатит С - Harvoni
ХИВ не е пречка за лечението на хепатит С с новите медикаменти
Антиретровирусното лечение намалява риска от чернодробна декомпенсация при пациентите с коинфекция ХИВ/хепатит С
Ritonavir е причината за лекарственото взаимодействие между telaprevir и бустирания с ritonavir atazanavir
Пациентите с коинфекция ХИВ/HCV и чернодробна фиброза в напреднал стадий могат бързо да прогресират до чернодробна декомпенсация
Tenofovir е високоефективен при лечението на пациенти, коинфектирани с ХИВ и HBV
Sovaldi (sоfosbuvir) разрешен за употреба и в Европа
Нов медикамент за лечение на хепатит С – Sovaldi (sоfosbuvir), разрешен за употреба в САЩ
Установена е връзка между генетичния профил и по-добрите резултати от лечението за хепатит С при ХИВ-позитивните пациенти
Методът FibroScan успява да предвиди с голяма точност чернодробната декомпенсация и смъртния изход при пациентите с коинфекция ХИВ/хепатит С
Нивата на хиалуроновата киселина могат да предвидят риска от развитието на сериозно чернодробно заболяване при коинфектираните с ХИВ и хепатит В и/или С
ХИВ ускорява развитието на чернодробното заболяване при коинфектираните с хепатит С
Троен проблем – хепатит В увеличава риска от настъпване на смърт при ХИВ-позитивните, коинфектирани с хепатит С
Твърдостта на черния дроб е прогностичен белег за развоя на коинфекцията с ХИВ и хепатит С
Коинфекцията с хепатит В или С е рисков фактор за намалена костна минерална плътност при ХИВ-позитивните жени
Коинфекцията с ХИВ и хепатит С увеличава риска от увреждане на когнитивните функции
Telaprevir е безопасен и ефикасен при пациенти с коинфекция с ХИВ и хепатит С
Драстично увеличаване на честотата на рака на черния дроб при ХИВ-позитивните с вирусен хепатит
ХИВ инфекцията компрометира HCV-специфичния интерферонов отговор
Недостигът на витамин D се свързва с по-слаб отговор на лечението за хепатит С при пациентите с коинфекция с ХИВ
Хроничният хепатит С увеличава повече от два пъти риска от бъбречна болест при ХИВ-позитивните пациенти
Няма данни за взаимодействие между abacavir и ribavirin
Излекуването от хепатит С допринася за общото здраве и преживяемостта на ХИВ-позитивните пациенти
Коинфекцията с хепатит С увеличава с 50% риска от настъпване на смърт при пациентите със СПИН
Два пъти по-висок риск от настъпване на смърт поради чернодробно увреждане при ХИВ-позитивните с хроничен хепатит В в сравнение с хроничен хепатит С
Резултати от едно американско проучване върху присаждането на черен дроб при пациенти с коинфекция ХИВ/хепатит С
Инфектирането с хепатит С е два пъти по-вероятно при ХИВ-позитивните мъже, които правят секс с мъже, отколкото при инжекционно употребяващите наркотици
Спонтанното очистване или излекуването от остър хепатит С не предпазва от повторна инфекция ХИВ-позитивните мъже, които правят секс с мъже
Актуализираните американски препоръки дават важни съвети относно лечението на ХИВ и хепатит С
Telaprevir и boceprevir подобряват процента на траен отговор при пациентите с коинфекция ХИВ/хепатит С
Подтип 1b на вируса на хепатит С и носителството на гена IL28B се свързват с по-добър отговор на терапията при пациенти с коинфекция с ХИВ
Хепатит B удвоява риска от настъпване на смърт при ХИВ-позитивните
Съобщение за лекарствени взаимодействия между Victrelis и протеазните инхибитори за лечение на ХИВ
Предварителни препоръки за прилагане на протеазните инхибитори за лечение на хепатит С при пациенти с коинфекция с ХИВ
Вирусът на хепатит С може да увеличи риска от мозъчни увреждания и смърт при ХИВ-позитивните
Консумацията на кафе намалява страничните ефекти от лечението за хепатит С
Очертават се нови терапевтични възможности за пациентите с коинфекция с ХИВ и хепатит С
Трансплантациите са безопасни за ХИВ-позитивните, но коинфекцията с хепатит С крие риск
Генетична вариация има връзка с отговора на терапията за хепатит С при пациенти с коинфекция с ХИВ
Сексуално предаване на хепатит C: съществува ли риск за ХИВ-позитивните хомо- и бисексуални мъже?
Европейски препоръки относно поведението при остър хепатит С при ХИВ-позитивни пациенти
По-висока доза на ваксината срещу хепатит В може да е ефективна при ХИВ-позитивни, които не дават отговор на стандартното дозиране
Новини: превенция
Резултатите от проучването PARTNER: нито един случай на инфектиране с ХИВ при двойки, правили 58 000 пъти секс без презерватив
Франция разреши приложението на Truvada като предекспозиционна профилактика
При коинфектираните с ХИВ/HCV мъже предаването на HCV по време на анален секс може да стане и безкръвно
Окончателните резултати от проучването HPTN 052: ранното започване на лечение предотвратява сексуалното предаване на ХИВ
Антиретровирусното лечение и вирусният товар – какво се знае за ефекта им върху предаването на ХИВ
Pfizer получи одобрение за Европа за промяна в текста на листовката на ваксината Prevenar 13 за употреба при възрастни с ХИВ инфекция
Ново нехирургично средство за обрязване при мъжете, одобрено от СЗО като средство за превенция на ХИВ
Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ актуализира препоръките относно прилагането на предекспозиционната профилактика, като включи инжекционно употребяващите наркотици
Обрязването при мъжете води до драстични промени в бактериалната флора на пениса
Наблюдават се разлики във вирусния товар в гениталните секрети на мъжете и жените на антиретровирусна терапия
Случаи на сексуално предаване на вируса на хепатит С се срещат много рядко при моногамни хетеросексуални двойки
Постоянната употребата на презервативи при анален секс предотвратява 70% от случаите на инфектиране с ХИВ, докато ползването им от време на време не оказва никакъв превантивен ефект
Разочароващите резултати от проучването VOICE предизвикват силно съмнение по отношение на предекспозиционната профилактика
Антиретровирусната терапия с двойно действие срещу ХИВ и HBV предпазва от инфектиране с HBV
Преустановено е мащабно проучване върху нова ваксина срещу ХИВ
Макрофагите позволяват навлизането на ХИВ в уретрата
Експертна група препоръчва скрининг за ХИВ сред тийнейджърите, възрастните и бременните в САЩ
Продължителното пробиване на околоплодния мехур не увеличава риска от перинатално предаване на ХИВ
Развитието на морбили е по-вероятно при бебетата, родени от ХИВ-позитивни майки
САЩ препоръчва прилагането на комбинация от две пневмококови ваксини при имунокомпрометираните пациенти
Данни в подкрепа на провеждането на ПАП теста при ХИВ-позитивните жени на по-големи интервали от време
Изследване отчита доловими стойности на вирусния товар в семенната течност при 13% от хомосексуалните мъже с недоловим плазмен вирусен товар
Препоръки на Европейския център за контрол на заболяванията относно ваксинирането срещу HPV – целта е да се обхванат всички момичета
Децата, родени от ХИВ-позитивни майки, макар и неинфектирани, могат да носят майчини антитела срещу ХИВ и след 18-месечна възраст
Медикамент подобрява отговора при ваксиниране при ХИВ-позитивните пациенти
Кърменето може да защитава бебетата от предаване на ХИВ
Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ излезе с временни препоръки относно прилагането на предекспозиционната профилактика
Едновременното инфектиране с ХИВ-1 и ХИВ-2 забавя прогресирането на заболяването
Truvada получи разрешение за употреба като средство за предекспозиционна профилактика
СЗО: Необходими са спешни мерки за предотвратяване на разпространението на неподдаващата се на лечение гонорея
Новооткрити антитела в кърмата подпомагат неутрализирането на ХИВ
Новите препоръки на Британския национален здравен институт за необходимостта от промиване на спермата при ХИВ-серодискордантните двойки
Чести разминавания между вирусния товар в плазмата и маточната шийка при група ХИВ-позитивни жени
Нов анализ на данните от проучването Step върху експериментална ваксина срещу ХИВ
Недоловимият вирусен товар не е гаранция срещу предаването на ХИВ
ХИВ-позитивните мъже, които правят секс мъже, са в риск от предаване на инфекцията, независимо от приема на антиретровирусно лечение
Британски лекари твърдят, че предекспозиционната профилактика се нуждае от повече проучвания, преди да се въведе в практиката
Разширява се списъкът със заболяванията, насочващи към провеждане на изследване за ХИВ
Новите препоръки на Американската педиатрична асоциация застъпват ваксинирането на момчетата срещу HPV
Проучване потвърждава, че употребата на презервативи намалява риска от инфектиране с ХИВ със 78%
Великобритания ревизира препоръките за постекспозиционна профилактика с оглед на недоловимия вирусен товар
Микробициден гел не показва добра ефикасност в хода на мащабно международно проучване
С отдалечаването на изток честотата на секса без презерватив сред хомосексуалните мъже в Европа нараства
Обвързаността между стойностите на плазмения и ректалния вирусен товар при ХИВ-позитивните хомосексуални мъже подкрепя употребата на антиретровирусното лечение като средство за превенция на ХИВ
Следва ли кърменето да е опция за ХИВ-позитивните жени в развитите страни?
Бременността удвоява риска от предаване на ХИВ от жената на мъжа
ХИВ-позитивните жени на стабилна антиретровирусна терапия имат много ниски нива на вирусния товар и висока лекарствена концентрация в гениталните секрети
Бактериалната вагиноза увеличава риска при ХИВ-позитивните жени от предаване на инфекцията
Две големи проучвания показват, че антиретровирусните медикаменти предотвратяват инфектирането с ХИВ
Започването на антиретровирусно лечение от ХИВ-позитивните предпазва неинфектираните им сексуални партньори от заразяване с ХИВ
Изненадващи и разочароващи резултати от ново проучване върху Truvada като средство за предекспозиционна профилактика при жени
Стойността на вирусния товар в гениталните секрети може да предвиди риска от предаването на ХИВ по хетеросексуален път
Д-р Антонио Фаучи: Защо няма ваксина срещу ХИВ
При асистираната репродукция може безопасно да се използва семенна течност от ХИВ-позитивни мъже
Учените свързват оралния секс с риск от развитието на рак
Микробициден гел, съдържащ tenofovir, предпазва аналната тъкан от инфектиране с ХИВ
Единична доза гел raltegravir, приложена три часа след сексуален контакт, може да предпазва от инфектиране с ХИВ
Обрязването осигурява дълготрайна защита срещу инфектиране с ХИВ
Американската агенция за храните и лекарствата одобрява Gardasil като първата ваксина срещу рак на ануса
Прилагането на медикаменти за лечение на ХИВ при неинфектирани лица намалява риска от инфектиране с вируса
ХИВ може да се задържи в гениталиите във високи концентрации при жени, достигнали вирусна супресия с помощта на антиретровирусна терапия
Tenofovir-съдържащ микробициден гел значително намалява честотата на инфектиране с ХИВ
Антиретровирусното лечение значително намалява вероятността от предаване на ХИВ
По-високият вирусен товар в ранните месеци на бременността и нестриктното придържане към антиретровирусната терапия се свързват с повишен риск от предаване на ХИВ на новороденото
Новото ръководство на Световната здравна организация за превенция на предаването на ХИВ от майка на бебе и за храненето на новородените
Ваксина срещу ХИВ намалява риска от инфектиране
Вероятността за предаване на ХИВ по време на ранния и късния етап от развитието на ХИВ-инфекцията по-голяма от считаната до момента
Новини: епидемиология
17 милиона души с достъп до лечение по света в края на 2015 г.
Рекордно висок брой на новите случаи на ХИВ инфекция в Европа през 2014 г.
2 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2014 г., а 1,2 милиона са починали
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 12.05.2015 г.
2.1 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2013 г., а 1.5 милиона са починали
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 22.11.2013 г.
Над 131 000 са новите случаи на ХИВ инфекция в Европа за 2012 г., което е увеличение с 8% спрямо 2011 г.
Първият мониторингов доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за разпространението на хепатит В и С в рамките на Европейския съюз
78 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
ХИВ-подобни вируси у нечовекоподобни маймуни са съществували много по-отдавна, отколкото се смяташе досега
17 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
Над 121 000 са новите случаи на ХИВ инфекция в Европа за 2011 г.
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 25.11.2012 г.
2.5 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2011 г., а 1.7 милиона са починали
109 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
91 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
75 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
Ново изследване проследява корените на епидемията от ХИВ
59 нови случая на ХИВ инфекция у нас от началото на годината
Епидемията от ХИВ в Източна Европа излиза от контрол, а късното започване на лечение подхранва епидемията от коинфекция с ХИВ и туберкулоза
13 нови случая на ХИВ-инфекция у нас от началото на годината
Доклад за напредъка в глобалния отговор срещу ХИВ/СПИН за 2011 г.
Продължава нарастването на случаите на ХИВ-инфекция в Европа
Източна Европа “догонва” Западна по честота на разпространение на ХИВ сред хомосексуалните мъже
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 15.11.2011 г.
2.7 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2010 г., а 1.8 милиона са починали
62 нови случая на ХИВ-инфекция у нас от началото на годината
20 нови случая на ХИВ-инфекция у нас от началото на годината
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 25.11.2010 г.
2.6 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2009 г., а 1.8 милиона са починали
51 нови случая на ХИВ-инфекция у нас от началото на годината
Броят на новите случаи на ХИВ-инфекция в Европа за периода 2000-2008 г. се е увеличил повече от два пъти
2.7 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2008 г., а 2 милиона са починали
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 15.11.2009 г.
Повече от 4 милиона души в страните с ниски и средни доходи са имали достъп до антиретровирусно лечение към края на 2008
Смъртността в резултат на туберкулоза, сред хората инфектирани с ХИВ, по-висока от считаната до момента
Увеличаване броя на новите случаи на ХИВ-инфекция в Европа
Данни за разпространението на ХИВ у нас към 18.11.2008 г.
144 е броят на новите случаи на ХИВ-инфекция у нас през 2007 г.
Увеличаване броя на новите случаи на ХИВ-инфекция в Европа
2.5 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2007 г., а 2.1 милиона са починали
Новини: политики
ООН прие нова Политическа декларация за прекратяване на епидемията от СПИН
ООН прие нови Глобални цели за устойчиво развитие на планетата до 2030 г.: елиминиране на епидемията от СПИН
Ванкувърската консенсусна декларация призовава за ранен достъп до антиретровирусно лечение в световен мащаб
UNAIDS: Глобалната цел 15 милиона души с достъп до антиретровирусно лечение до 2015 г. е изпълнена девет месеца предсрочно
Новата визия на UNAIDS за прекратяване на епидемията от СПИН до 2030 г.
UNAIDS: Над 10% от ХИВ-позитивните възрастни в страните с ниски и средни доходи са на възраст 50 и повече години
Новият доклад на UNAIDS за състоянието на глобалната епидемия от СПИН
Европейският регион на Световната здравна организация трябва да обърне повече внимание на вирусните хепатити
UNAIDS и Глобалното партньорство за спиране на туберкулозата обединяват усилията си за елиминиране на смъртните случаи от туберкулоза сред хората, живеещи с ХИВ
Световен ден за борба със СПИН: Доклад на UNAIDS за напредъка в глобалния отговор срещу ХИВ
Излезе годишният доклад на UNAIDS относно напредъка в световен мащаб в осигуряването на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ
Повече от 6 милиона души в страните в Африка на юг от Сахара с достъп до антиретровирусно лечение
Генералният секретар на ООН издава препоръки за засилване на отговора срещу ХИВ с оглед постигането на Целите за развитие на хилядолетието до 2015 г.
Световната здравна организация излиза с нови препоръки за ХИВ-серодискордантните двойки
Световната здравна организация предлага нова политика за засилване на отговора срещу ХИВ и туберкулоза
България ще получи близо 12,5 милиона евро през втората фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” до 2014 г.
Бордът на Глобалния фонд анулира 11-я кръг на кандидатстване и затяга критериите за продължаване на вече отпуснати грантове
МЗ: В училищата ще се изучава здравно образование
СЗО предупреждава за тревожен бум на разпространението на опасни форми на туберкулоза в Европа
Доклад на СЗО по повод Световния ден за борба с хепатита: всеки 12-ти жител на Земята живее с хроничен хепатит В или С
Съветът за човешки права на ООН прие историческа резолюция относно нарушаването на човешките права заради сексуалната ориентация и половата идентичност
Новите препоръки на СЗО: Превенция и лечение на ХИВ и други сексуално предавани инфекции сред мъжете, които правят секс с мъже, и транссексуалните
Световните лидери поставят нови амбициозни цели за глобалния отговор срещу СПИН до 2015 година
Световните лидери с план за елиминиране на новите случаи на ХИВ-инфекция сред децата до 2015 година
До края на 2015 година може да бъде спасен животът на един милион души, ако се провежда профилактика и се лекува туберкулозата сред хората, живеещи с ХИВ
Глобалният отговор срещу СПИН продължава да дава резултати: броят на хората, получили достъп до лечение, се увеличава, а честотата на новите случаи на ХИВ-инфекция намалява
Генералният секретар на ООН очерта новите насоки за постигане на Целите за развитие на хилядолетието по отношение на отговора срещу ХИВ
САЩ премахват забраната за влизане в страната на ХИВ-позитивни хора
Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити 2009
Международното общество за СПИН за правото на хората, живеещи с ХИВ да пътуват свободно
Новини: МЗ/НЗОК
България премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение
Министерство на здравеопазването актуализира Методическото указание за превенция на предаването на ХИВ от майка на дете
Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2016 г., приключи успешно
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2016 г.
Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за прекратените позиции по търга за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2015 г., приключи успешно
Министърът на здравеопазването утвърди Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2015 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на диагностикумите за мониторинг на антиретровирусното лечение, необходими за покриване на нуждите през 2015 г.
Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за прекратените позиции по търга за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти приключи успешно
Прекратени позиции по обявената от Министерство на здравеопазването тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2015 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за прекратените позиции по търга за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2015 г.
Прекратени позиции по обявената от Министерство на здравеопазването тръжна процедура за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти
Министерство на здравеопазването актуализира Методическото указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти
Лечението на хроничен вирусен хепатит С у нас вече достъпно и за деца и подрастващи под 18-годишна възраст
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на диагностикумите за мониторинг на антиретровирусното лечение, необходими за покриване на нуждите през 2014 г.
Министерство на здравеопазването възобнови снабдяването с диагностикуми за вирусологичен мониторинг
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2014 г.
Дарение на диагностикуми за вирусологичен мониторинг
Официален отговор на Министерство на здравеопазването до фондация “Надежда срещу СПИН” във връзка с липсата на диагностикуми за извършване на вирусологичен мониторинг
Министерство на здравеопазването обяви дългоочакваната тръжна процедура за закупуване на диагностикумите за вирусологичен мониторинг
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе трето писмо в Министерство на здравеопазването във връзка с липсата на диагностикуми за извършване на вирусологичен мониторинг
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе второ писмо в Министерство на здравеопазването във връзка с липсата на диагностикуми за извършване на вирусологичен мониторинг
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе писмо в Министерство на здравеопазването във връзка с липсата на диагностикуми за извършване на вирусологичен мониторинг
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на диагностикумите за мониторинг на антиретровирусното лечение, необходими за покриване на нуждите през 2013 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2013 г.
Министерство на здравеопазването възобнови централните доставки на didanosine
Министерство на здравеопазването обяви трета тръжна процедура за закупуването на медикамента didanosine през 2012 г.
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе второ писмо в Министерство на здравеопазването във връзка с проблема с медикамента didanosine
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе писмо в Министерство на здравеопазването във връзка с проблема с медикамента didanosine
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за трите прекратени позиция по централизирания търг за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2012 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на диагностикуми за мониторинг на антиретровирусното лечение, необходими за покриване на нуждите през 2012 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2012 г.
Обявената от Министерство на здравеопазването трета тръжна процедура за трите прекратени позиции по втория търг за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти приключи успешно
Министерство на здравеопазването обяви трета тръжна процедура за трите прекратени позиции по втория търг за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти
Генеричен nevirapine у нас през 2011 г.
Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за прекратената позиция ritonavir по централизирания търг за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2011 г., приключи успешно
Снабдяването с антиретровирусни медикаменти е възобновено; Нови медикаменти за лечение на ХИВ у нас през 2011 г.; Новости по отношение на мониторинга на лечението
Прекратени позиции по обявената от Министерство на здравеопазването втора тръжна процедура за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за прекратената позиция ritonavir по централизирания търг за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2011 г.; Снабдяването с Kivexa е възобновено
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за прекратените позиции по търга за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти; Актуална информация и за останалите тръжни процедури
Прекратени позиции по обявената от Министерство на здравеопазването тръжна процедура за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти
Министерство на здравеопазването обяви забавената тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2011 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти с Combivir, Epivir, Retrovir и Ziagen
Министерство на здравеопазването бави стартирането на тръжната процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2011 г.
Combivir, Epivir, Retrovir и Ziagen включени в Позитивния лекарствен списък
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на диагностикуми за мониторинг на антиретровирусното лечение, необходими за покриване на нуждите през 2011 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти
Министерство на здравеопазването ще продължи да осигурява лечението за ХИВ и туберкулоза
От 1 януари 2011 г. НЗОК поема лекарствата за редки заболявания и трансплантации
Isentress включен в Позитивния лекарствен списък
Медикаментът Videx (didanosine) отново е наличен у нас
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция
Prezista 600 мг и Intelence включени в Позитивния лекарствен списък
Министерство на здравеопазването обяви нова тръжна процедура за закупуването на Videx (didanosine)
Методически указания за предлагане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения
Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза
Как да си купя Videx (didanosine), след като Министерство на здравеопазването не ми го осигурява
Медикаментът didanosine продължава да липсва у нас
50 ХИВ-позитивни у нас остават без нужното им лечение с didanosine!
Наредба за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуването на Videx
Педиатричните таблетки Kalеtra вече налични и у нас
Нови медикаменти за лечение на ХИВ у нас през 2010 г.
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2010 г.
Проект на Наредба за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Лечение за мултирезистентна туберкулоза вече налично и у нас
Комисията по Позитивния лекарствен списък подновява работата си
Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за закупуването на Reyataz и Prezista
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г.
Нови медикаменти за лечение на ХИВ у нас през 2009 г.
Излезе новият позитивен лекарствен списък
Събития
Кръгла маса за устойчивост на националния отговор срещу ХИВ се проведе в Парламента
Манифестът в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България бе популяризиран по време на събитието TEDxMladostWomen 2015
Широка обществена подкрепа за борбата срещу ХИВ/СПИН в България
17 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН: Подкрепи борбата срещу ХИВ/СПИН в България!
Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
Нови телефонни номера за връзка със Специализираното отделение за лечение на ХИВ/СПИН в гр. София
Фондация „Надежда срещу СПИН” проведе скринингова акция за ХИВ и хепатит
Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
Възражението на фондация „Надежда срещу СПИН” във връзка със скандалния материал във в. Монитор от 07.10.2013 г. „Родилки със СПИН и сифилис сеят зарази” без отговор от комисиите за журналистическа етика до този момент
& Аз знам… своя ХИВ статус! Европейска седмица за изследване за ХИВ, 22-29 ноември 2013 г.
Стартира кампания по повод Европейската седмица за изследване за ХИВ, 22-29 ноември 2013
Фондация “Надежда срещу СПИН” внесе възражение във връзка със скандалния материал във в. Монитор от 07.10.2013 г. “Родилки със СПИН и сифилис сеят зарази”
19 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
За всички с коинфекция ХИВ/хепатит: Безплатно изследване с FibroScan
Безплатни антивирусни препарати за борба с грипа в сектора за лечение на ХИВ/СПИН в град Пловдив
Фондация “Надежда срещу СПИН” участва в инициатива на БАСП по повод 1-ви декември – Световния ден за борба със СПИН
Фондация “И” обявява конкурс за позиция: Координатор на екипа, работещ по Компонент 8 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
19-тата Международна конференция за СПИН в САЩ приключи с призив за изпълнение на Глобалните цели за СПИН до 2015 г.
Загубихме скъп приятел и колега
20 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
Сдружение ХепАктив организира първите групи за подкрепа
Приключи изпълнението на партньорски проект “Позитивен мониторинг – първа стъпка”
Пресконференция: Пациентите с ХИВ дават оценка на лечението си
Безплатни антивирусни препарати за борба с грипа в сектора за лечение на ХИВ/СПИН в град Пловдив
Почина Теодора Захариева
Инициатива на Български хелзинкски комитет по повод Световния ден за борба със СПИН
Национална АНТИСПИН кампания декември 2011 – май 2012: “Презерватирай се!”
Безплатна скринингова акция за ХИВ и хепатит ще се проведе по повод Световния ден за борба със СПИН
Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
“Позитивен мониторинг – първа стъпка”, партньорски проект на фондация “Надежда срещу СПИН”, фондация “И” и фондация “Позитивен избор”
Фондация “Позитивен избор” разкри консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ, в град Пловдив
Мрежа на страните от Централна и Югоизточна Европа с ниско разпространение на ХИВ
Фондация “Позитивен избор” спечели обявения от Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” конкурс за изпълнението на Компонент 8 на територията на община Пловдив
15 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
Хепасист стартира Кабинет за анонимно и безплатно изследване за хепатит B и C в град София
Фондация “Надежда срещу СПИН” приключи изпълнението на проект на територията на град Пловдив
СПИН активисти от Източна Европа призовават Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария да ОСТАНЕ ГЛОБАЛЕН!
България ще бъде домакин на 22-рото заседание на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Стартира Национална кампания за насърчаване изследването и ранното диагностициране на ХИВ “& АЗ ЗНАМ”
Стартира Националната АНТИСПИН кампания: “Презерватирай се”
Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
Създаде се националната младежка организация “Ти избираш”
“Позитивен избор” е името на новата неправителствена организация в град Пловдив, която ще предоставя услуги на хората, живеещи с ХИВ, от града и региона
Създава се младежката организация “Ти избираш” в рамките на Проекта U CHOOSE
Хепасист провежда Национална кампания за анонимно и безплатно изследване за хепатит В и С
БАСП и фондация “Надежда срещу СПИН” ще проведат пресконференция на тема “ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство”
Фондация “Надежда срещу СПИН” стартира проект на територията на град Пловдив
Стартира програмата “Body and Mind” (“Тяло и ум”) – концепция за цялостна грижа за хората, живеещи с ХИВ
Конкурс за идея за комикс в рамките на информационната кампания за профилактика на сексуално предавани инфекции U CH00SE
Националната информационна кампания за профилактика на сексуално предавани инфекции U CH00SE гостува в страната
16 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
Фондация "Надежда срещу СПИН" и Фондация "И" партньори по Проекта U CHOOSE
Представяне на най-голямото пациентско обединение в България - Национална пациентска организация (НПО)
Tрети заключителен етап на Националната АНТИСПИН кампания “Всеки ден e АНТИСПИН ден. Бъди в час!”
Отбелязваме 17 май – Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
Фондация “Надежда срещу СПИН” приключи изпълнението на проект “Живот с ХИВ – за социална интеграция и равнопоставеност на здравните грижи и лечение”
Втори етап на Националната АНТИСПИН кампания: “Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!”
Отбелязваме 20-тата годишнина от обявяването на 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН
Стартира Националната АНТИСПИН кампания: “Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!”
VIII Национален конгрес по инфекциозни болести, 16-18 октомври 2008 г., хотел Принцес, София
Нобелова награда по медицина и физиология за откриването на вируса на СПИН
Покана за участие по проект на фондация “Надежда срещу СПИН”
Отбелязваме Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН - 18 май
11-та Европейска конференция за СПИН
Издания и публикации
Стани наш фен! Харесай страницата на www.aidsbg.info във Facebook!
ВИДЕО: Информационна акция в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България, сградата на Народното събрание, 13 февруари 2015 г.
„ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА ХИВ ...?” – първи стъпки след научаване на диагнозата
Фондация „И” издаде на български брошурата „ХИВ и третата възраст: Да остарееш с ХИВ в добро здраве”
Актуализиран вариант на приложението „Антиретровирусни медикаменти”
Ново преводно издание на брошурата „ХИВ, бременност и здравето на жената”
Ново актуализирано издание на брошурата „Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България”
Абонирай се да получаваш на имейла си новини от www.aidsbg.info
Фондация „Надежда срещу СПИН” издаде брой на бюлетина „Позитивно за ХИВ/СПИН” по повод 1-ви декември – Световния ден за борба със СПИН
Научи повече за клиничните изследвания
Фондация “И” издаде на български брошурата “Смяна на терапия и лекарствена резистентност”
Фондация “Надежда срещу СПИН” издаде брой на бюлетина “Позитивно за ХИВ/СПИН” по повод 1-ви декември – Световния ден за борба със СПИН
Актуализиран вариант на приложението “Антиретровирусни медикаменти”
Фондация “И” издаде на български брошурата “ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения”
Нова секция в “Актуално” - “Новини: коинфекция ХИВ/хепатит”
Фондация “Надежда срещу СПИН” издаде втори брой на бюлетина “Позитивно за ХИВ/СПИН” в рамките на проект “Позитивен мониторинг – първа стъпка”
Фондация “Надежда срещу СПИН” е новият издател на бюлетина “Позитивно за ХИВ/СПИН”
Посети нашата нова видео секция
Публикация на д-р Станислава Попова в списание “Практическа педиатрия”
Посети новия сайт на фондация “Позитивен избор”
Трите най-големи заблуди за СПИН, Милен Чавров за КРОСС
Приложение “Антиретровирусни медикаменти”
Ново преводно издание на брошурата “Въведение в комбинираната терапия”
Посети новия сайт на фондация “Надежда срещу СПИН”
“Застъпничество в сферата на лечението на ХИВ/СПИН”, ръководство за активисти, 2010 г.
“ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство”, правен анализ на фондация “Надежда срещу СПИН” и БАСП
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за инициативата “универсален достъп” след 2010 година
“Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България”, издание на фондация “Надежда срещу СПИН”
Посети новата секция “Други сексуално предавани инфекции” в раздела “Ако си любопитен”
“Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ”, преводно издание на фондация “И”
Любов без последствия – за мъжете, които правят секс с мъже
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за елиминирането на предаването на ХИВ от майка на дете до 2015 г.
Новото Европейско ръководство за лечение на ХИВ-инфекция на български език
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за универсалния достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ
“Хепатит В при хора, живеещи с ХИВ”, преводно издание на фондация “И”
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на Националната АНТИСПИН кампания "Бъди в час!"
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за хепатит В и С при хората, живеещи с ХИВ
“Хепатит С при хора, живеещи с ХИВ”, преводно издание на фондация “И”
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за променящата се клинична картина на ХИВ-инфекцията
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за по-голямото включване на хората, живеещи с ХИВ, в отговора срещу епидемията
Терминологичният речник на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) на български език
“Наръчник за гражданските и пациентските права”, издание на фондация “Надежда срещу СПИН”
“Имунизациите при ХИВ-серопозитивните деца и възрастни”, издание на фондация “Надежда срещу СПИН”
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на Националната АНТИСПИН кампания "Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!"
Проектоконсенсус относно диагнозата, проследяването и лечението на пациенти с ХИВ-инфекция у нас
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за ХИВ и младите хора
Ръководствата на Европейското клинично дружество по СПИН за 2007 г. на български език
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за ХИВ и мъжете, които правят секс с мъже
Ново издание на брошурата “ХИВ, бременност и здравето на жената”
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за ХИВ и инжекционната употреба на наркотици
Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на Националната информационна АНТИСПИН кампания "Бъди в час!"