Начало > Колко знам > Моите основни познания

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Моите основни познания
1. Какво е ХИВ?
2. Какво е СПИН?
3. Как се нарича тестът?4. ХИВ може да се предаде:

5. Кое от твърденията е вярно:

6. Най-надеждният начин да се предпазя от инфектиране с ХИВ е:

7. Кое от твърденията е вярно:
8. Кое от твърденията е вярно:
9. Кое от твърденията е вярно: