Начало > Колко знам > Антиретровирусни медикаменти

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Антиретровирусни медикаменти
1. Антиретровирусните медикаменти действат като:
2. Наименованията на класовете антиретровирусни медикаменти произлизат от:
3. Лечението с антиретровирусни медикаменти се изразява в:
4. Epivir, Ziagen, Viread са медикаменти от класа на:


5. Viramune, Stocrin са медикаменти от класа на:


6. Kaletra, Reyataz, Prezista са медикаменти от класа на:


7. Isentress е:


8. Fuzeon, Celsentri са:


9. Kivexa e:

10. Atripla e:

11. Efavirenz е генеричното наименование на:

12. Darunavir е генеричното наименование на:

13. Tenofovir е генеричното наименование на:

14. Enfuvirtide е генеричното наименование на:

15. Combivir е комбинирана таблетка, която съдържа:
16. Kaletra е комбинирана таблетка, която съдържа:
17. Trizivir се приема:
18. Truvada се приема:
19. Кой от посочените по-долу медикаменти се прилага инжекционно:

20. Най-често при започване на антиретровирусно лечение се прилага комбинация от:
21. В съвременната клинична практика Norvir се използва: