CheckPoint София

От бързия тест до неоткриваемия вирусен товар; Период на изпълнение на проекта март 2018 – ноември 2020

 

Центърът за сексуално здраве е основан през 2000 г. и се управлява от сдружение „Здраве без граници”. Това е нископрагов медицински център в град София, който е специализиран в предоставянето на услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и сексуално предавани инфекции.

 

В периода март 2018 г. – ноември 2020 г. се реализира партньорски проект на сдружение „Здраве без граници”, сдружение „ХепАктив” и фондация „И”. В рамките на проекта Центърът за сексуално здраве бе преобразуван в CheckPoint София по подобие на общностни медицински центрове с подобно име, съществуващи в цяла Европа.

 

За периода на действие на проекта CheckPoint София функционира като общностна интегрирана услуга, осигуряваща непрекъснатост в грижите за ХИВ и хепатит (В и С), обхващайки целия континуум на грижите: 1) от предлагане на изследване с бърз тест и 2) съдействие за потвърждаване на диагнозата до 3) насочване към медицински грижи и 4) осигуряване на последваща подкрепа до започване на лечение и постигане на трайна вирусна супресия (за ХИВ и хепатит В) или излекуване (за хепатит С).

 

Фондация „И” участва в проекта с разработването на методология за „водене на случай” при клиентите с потвърден положителен резултат за ХИВ в CheckPoint София, като услугите „водене на случай” се предоставяха от консултативния кабинет за хора, живеещи с ХИВ на фондацията в град София.

 

Основни корпоративни партньори в реализирането на проекта: Gilead Sciences Europe, AbbVie България и GlaxoSmithKline България.