Изследвай се за ХИВ

Изследвай се за ХИВ анонимно и безплатно в CheckPoint София

При положителен резултат за ХИВ

Потърси незабавно специализирана медицинска помощ

Започни лечение

Не отлагай започването на антиретровирусно лечение

ПОЗИТИВНО НАЧАЛО

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ

Чернодробната биопсия отпада като задължително изискване при отпускане на лечение за хепатит С!

Въвеждат се нови, неинвазивни методи за оценка състоянието на черния дроб.

Анна Любенова: Интервю в Bulgaria ON AIR

„След оттегляне на Фонда по-голям проблем се оказа механизмът за разпределяне на средствата, а не толкова тяхното наличие.”

Министерство на здравеопазването обяви търга за лекарства за ХИВ за 2020 г.

Включени са два нови за страната еднотаблеткови режима – Symtuza и Juluca.

CheckPoint София: Равносметката за 2019 г.

За втора поредна година CheckPoint София откри 25% от новите случаи на ХИВ за страната. Фондация „И” е партньор в CheckPoint София.

Към всички новини