Изследвай се за ХИВ

Изследвай се за ХИВ анонимно и безплатно в CheckPoint София

При положителен резултат за ХИВ

Потърси незабавно специализирана медицинска помощ

Започни лечение

Не отлагай започването на антиретровирусно лечение

ПОЗИТИВНО НАЧАЛО

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ

Позитивно начало: Живот с ХИВ

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ.

Приложение „Антиретровирусни медикаменти”

Приложението предоставя информация за разрешените за употреба медикаменти в Европа и наличните у нас.

Фондация „И” представя новия си обновен сайт

Обновеният сайт е с изцяло практическа насоченост в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ.

Фондация „И” се включва в изпълнението на Националната програма за ХИВ

Фондацията участва в предоставянето на услуги в градовете София и Варна.

Към всички новини