Министерство на здравеопазването обяви дългоочакваната обществена поръчка за диагностикуми

2 август 2021

 

Редовни доставки на тестове за вирусен товар за ХИВ могат да се очакват най-рано в края на годината.

 

След близо почти три месеца, Министерство на здравеопазването обяви дългоочакваната обществена поръчка за диагностикуми по прекратените позиции на предходната. Припомняме, че обявената от ведомството през януари редовна обществена поръчка за закупуване на необходимите диагностикуми и консумативи за ХИВ и други инфекциозни заболявания се провали в началото на май с прекратяване на повече от половината от обявените позиции, включително и позицията за тестове за определяне на вирусен товар за ХИВ. В резултат на това, редовното вирусологично проследяване на пациентите с ХИВ бе нарушено и такова не се провежда през последните месеци. Преди две седмици след запитване от страна на Национална пациентска организация, Министерство на здравеопазването информира, че обявяването на новата поръчка по прекратените позиции е в процес на подготовка. Обществената поръчка, отнела тримесечни подготвителни усилия от страна на ведомството, вече е факт.


Крайният срок за подаване на оферти по новообявената поръчка е 26 август, след което започва работата на комисията по разглеждане на офертите, която според досегашната практика продължава най-малко три месеца. Простата аритметична сметка сочи, че редовни доставки на тестове за вирусен товар за ХИВ могат да се очакват най-рано в края на годината.


В отговора до Национална пациентска организация Министерство на здравеопазването информира също и, че се очаква спешна частична доставка на диагностикуми за вирусен товар до 15 август след провеждане на процедура по пряко договаряне, което означава закупуване на диагностикуми еднократно по фактура до 30 000 лв. при средна цена за консуматив 70 лв. Тези количества заедно с посочените от ведомството налични тестове за вирусен товар в Националната референтна потвърдителна лаборатория по ХИВ (НРПЛ) вероятно ще покрият изследването на определените като най-приоритетни пациенти до възобновяване на редовните доставки на консумативи, а именно на бременните жени, новородените деца от майки с ХИВ, новодиагностицираните пациенти, пациентите със смяна на терапията и пациентите, на които лекуващите лекари изискват спешно изследване. Кога ще бъде възобновен обаче редовният мониторинг на пациентите в „стабилно” състояние (с така наречения „неоткриваем” вирусен товар) не става ясно, тъй като техните проби постъпили в НРПЛ към момента се съхраняват и биват изследвани при първа възможност и в зависимост от доставката на тестове. Докато се чака такава доставка обаче е възможно някой, иначе „стабилен” пациент, да претърпи провал на терапията, или да настъпят други обстоятелства, които да не бъдат констатирани навреме и с това да се застрашат здравето и дългосрочната перспектива за пациента. Също така, от изключително значение е пациентите периодично, на 6 месеца, да получават потвърждение за своя „неоткриваем” статус, което е най-голямата мотивация за тяхното продължаващо активно ангажиране в терапевтичния процес и което ги освобождава от тревожността, че биха могли с нещо да навредят на близките и любимите си хора. За Министерство на здравеопазването също би следвало да е от първостепенна важност да знае дали скъпоструващото антиретровирусно лечение за ХИВ, което осигурява, е ефективно в това да прекъсва по-нататъшното разпространение на вируса в обществото чрез трайно поддържане на неоткриваем вирусен товар у приемащите терапия.


Вместо това с мудните си действия и тромава администрация, през последните години Министерство на здравеопазването превърна в обичайна практика липсата на диагностикуми за вирусен товар по няколко месеца в годината. Обществените поръчки за диагностикуми се обявяват в последния момент или със закъснение и количествата, които се предвиждат са „изпилени” до степен, която не позволява да се покрият допълнителни месеци, в случай на проблем с търга – хипотетично възможен сценарий при провеждането на всеки търг. Илюстрация за това е новообявената обществена поръчка за диагностикуми, където Министерство на здравеопазването не е пропуснало пресметливо да приспадне 30 000 лв. (закупените по фактура тестове) от общата прогнозна стойност на позицията „Тестове за определяне на вирусен товар за ХИВ”, при запазване на срока на изпълнение на поръчката от една година и очаквано увеличение на броя на пациентите...