За фондация „И”

 

Фондация „И” e основана през 2004 г. в град Варна. Регистрирана е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 

Фондация „И” е приемник на фондация „Плюс и минус”, учредена през 1999 г. като продължение дейността на сформирана през 1997 г. група за взаимопомощ на хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Във фондацията са ангажирани съмишленици, съпричастни към и ангажирани с проблемите на хората, живеещи с ХИВ.

 

Фондация „И” осъществява дейност в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в България чрез застъпнически действия и предоставяне на услуги. Фондацията поддържа консултативен кабинет в град Варна.

 

Усилията на фондация „И” са насочени към създаване на условия за реализиране на пълноценен живот с ХИВ, като се застъпва за правото на живот с ХИВ без стигма и дискриминация и за правото на хората, живеещи с ХИВ в България на равен достъп до съвременни комплексни медицински грижи.