Ако си ХИВ-позитивен

Административният път на пациента

 

В този раздел сме включили практическа информация, която подробно разяснява административната организация на медицинското обслужване на пациентите с ХИВ у нас.

 

В последователен ред е описан целият път на пациента, включващ: 1) потвърждаване на диагнозата, 2) регистриране в специализиран център за лечение на ХИВ/СПИН, 3) започване на антиретровирусно лечение, схема на проследяване и ред на изписване и получаване на антиретровирусните медикаменти. Включена е и препратка към нормативните документи, уреждащи реда за изследване за ХИВ и организацията на медицинското обслужване.

 

Надяваме се информацията, подбрана тук, да те ориентира в лабиринта на здравната система.

 

Екипът на фондация „И”