Лечение и проследяване

Не отлагай започването на антиретровирусно лечение

 

След като проведеш първото си посещение в избрания от теб специализиран център за лечение на ХИВ/СПИН, ще ти бъде предложено започване на антиретровирусно лечение. Ако няма някакви медицински съображения, поради които е необходимо да се изчака, силно ти препоръчваме да не отлагаш започването на лечение, дори и да се чувстваш абсолютно здрав и в перфектна физическа форма! Ако имаш някакви колебания по този въпрос, винаги можеш да се обърнеш към консултантите на фондация „И” и да обсъдиш тези свои притеснения.

 

Обикновено антиретровирусно лечение се започва в рамките на месец след първия контролен преглед. В общия случай, последващото проследяване е на амбулаторен принцип, тоест при всяко твое посещение се определя дата за следващото ти такова. В зависимост от това как се повлияваш от лечението, се определя и честотата на твоите контролни прегледи, при които ще се правят кръвни изследвания.

 

Ако ХИВ инфекцията е много напреднала и броят на CD4 клетките е критично нисък, към назначаване на лечение се пристъпва обикновено незабавно, което в повечето случаи е съпроводено и с хоспитализация. След приключване на болничното лечение, проследяването продължава на амбулаторен принцип.

 

При амбулаторното проследяване антиретровирусните медикаменти се получават от аптеките на болниците, в които се помещават специализираните центрове за лечение. В зависимост от това кой център посещаваш, ще ти бъде обяснен административния ред за това. Но най-общо:

 

  1. Експертна комисия към съответното лечебно заведение издава протокол за назначения ти терапевтичен режим с валидност 6 месеца (подновява се на всеки 6 месеца; съхранява се в лечебното заведение);
  2. Издава ти се Карта за предписване и получаване на лекарства по реда на Наредбата за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. При всяко твое посещение на центъра лекарят вписва в нея изписаните медикаменти;
  3. Заедно с нея, лекарят издава всеки път и индивидуална рецепта за конкретно изписаните медикаменти при всяко посещение;
  4. Картата и индивидуално издадената рецепта, заедно с документ за самоличност, представяш всеки път в болничната аптека, откъдето ти се предоставят предписаните медикаменти. В аптеката се прави вътрешна справка с протокола за назначения терапевтичен режим и неговата валидност. Картата ти се връща, рецептата остава в аптеката.

Картата за предписване и получаване на лекарства съхраняваш ти и трябва задължително да носиш със себе си всеки път, когато посещаваш центъра за изписване на медикаменти. Рецептата получаваш всеки път на място в центъра. Ако Картата не е в теб, няма да можеш да вземеш своите медикаменти. Рецептата е валидна за срок от 15 дни от датата на нейното издаване в рамките на календарния месец.

 

Контролните прегледи първоначално след започване на антиретровирусното лечение са по-начесто, за да се проследи дали терапията се понася добре, дали се срещат някакви други трудности, свързани с нейния прием, и докато се установи, че е постигнат неоткриваем вирусен товар. След това те стават на по-големи интервали, като при постигане на трайно стабилно състояние (вирусен товар < 40 копия/мл и CD4 клетки > 350), контролните прегледи стават на 6 месеца. Това означава, че в началото ще се налага да посещаваш центъра по-често, което вероятно прави разумно да се насочиш към център, разположен във или максимално близко до населеното място, в което живееш. Още повече, че и дори когато преминеш на контролни прегледи на 6 месеца, отново ще ти се налага да посещаваш центъра по-често от два пъти в година, за да вземаш своите антиретровирусни медикаменти.

 

В началото лекарствата се изписват за период от един месец. Впоследствие по преценка на лекаря може да преминеш на двумесечни рецепти (да вземаш количествата медикаменти за 2 месеца наведнъж) и след като покриеш определени критерии, може да преминеш и на тримесечни рецепти (да вземаш количествата медикаменти за 3 месеца наведнъж). Усилията са насочени към това максимално да се синхронизират посещенията на центъра, които са за извършване на контролен преглед (кръвни изследвания) с тези за получаване на лекарства, като се цели да се ограничат до минимум посещенията, които са само за изписване на рецепта. При всички положения обаче няма да можеш да избегнеш известен брой посещения на центъра през годината, които ще бъдат по немедицинска причина - само за да вземаш медикаментите си.

 

Критериите, които трябва да покриеш, за да може да получиш тримесечна рецепта, са следните:

 

  1. Да си приемал непрекъснато антиретровирусна терапия най-малко 12 месеца.
  2. Да си показал добро сътрудничество с лекуващия лекар и добро придържане към антиретровирусната терапия.
  3. Да не си имал оплаквания и прояви на странични ефекти, свързани с приеманите антиретровирусни медикаменти.
  4. Да си с неоткриваем вирусен товар (<40 копия/мл) в продължение най-малко на 12 месеца, установено с две последователни изследвания.
  5. Да си с брой на CD4 клетките не по-малко от 350, установено с две последователни изследвания. (Този критерий не се отнася за пациенти, при които, въпреки установена вирусна супресия и добро придържане към терпевтичния режим, не е постигнат добър имунологичен отговор.)