Чернодробната биопсия отпада като задължително изискване при отпускане на лечение за хепатит С!

13 януари 2020

 

Считано от 1 януари 2020 г. чернодробната биопсия отпадна като единствена и задължителна процедура за отпускане на лечение за хепатит С. В резултат на неуморните усилия и съдебни битки на сдружение „ХепАктив”, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ревизира изискванията за лечение на хроничен хепатит С като въведе нови, по-хуманни и адекватни методи за оценка състоянието на черния дроб, в синхрон с препоръките на Световната здравна организация, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб и Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.

 

Съгласно новоприетите Изисквания, оценката на чернодробната болест вече може да бъде извършена посредством три различни метода:

 

  1. чернодробна биопсия - инвазивна процедура (под местна упойка, с помощта на игла се взема материал от черния дроб на пациента, за да се изследва под микроскоп от патоанатом, който оценява степента на чернодробното увреждане);

  2. еластография в комбинация с кръвен маркер (APRI/FIB-4) - неинвазивен метод. При еластографията се измерва плътността на черния дроб чрез апарат, подобно на ехография. При кръвния маркер APRI се изчислява съотношението между показателите АСАТ и тромбоцити, а при кръвния маркер FIB-4 - съотношението между АСАТ, АЛАТ, тромбоцити и възрастта на пациента. Това са обикновени кръвни изследвания, които всяка лаборатория е в състояние да извърши.

  3. комбинация от два кръвни маркера (APRI/FIB-4) - неинвазивен метод.

Безспорно историческa победа, която значително ще подобри и ускори достъпа до лечение на хепатит С, и ще облекчи пациентите. Изключително улеснение и за пациентите с коинфекция ХИВ/хепатит С, при които е необходима бърза и навременна намеса за излекуване от хепатит С без риск от усложнения от ненужни инвазивни манипулации.

 

Изключително важно оттук нататък е всеки пациент да бъде подробно информиран от своя лекар относно различните методи за оценка състоянието на черния дроб и при липса на индикации за извършване на биопсия, да бъде предпочетен някой от неинвазивните методи, в зависимост от това, с какво разполага конкретният специализиран център за лечение на хронични вирусни хепатити.

 

Подробен анализ и предистория на темата, вижте в публикацията на сдружение „ХепАктив” тук.
Репортаж на Мария Чернева по темата, излъчен в Централната емисия новини на БНТ на 12 януари 2020 г., може да гледате тук.