Позитивно начало: Живот с ХИВ

11 декември 2019

 

Позитивно начало: Живот с ХИВ е информационна брошура, съвместно издание на фондация „И” и CheckPoint София, разработена в подкрепа на пациентите с ХИВ, в която е подбрана информация с практическа насоченост относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ.

 

Материалът съдържа два раздела, като първият включва информация на достъпен език относно начина на действие на ХИВ, какво представлява антиретровирусното лечение и какви за съвременните препоръки за неговото прилагане, защо е важно придържането към терапевтичния режим и какво представлява лекарствената резистентност, какви са страничните ефекти на антиретровирусните медикаменти и кои са основните лекарствени взаимодействия, как да се постигне добро качество на живот с ХИВ.

 

Вторият раздел разяснява административната организация на медицинското обслужване на пациентите с ХИВ у нас, като в последователен ред е описан целият път на пациента, включващ: 1) потвърждаване на диагнозата, 2) регистриране в специализиран център за лечение на ХИВ/СПИН, 3) започване на антиретровирусно лечение, 4) схема на проследяване, 5) ред на изписване и получване на антиретровирусните медикаменти; включена е и препратка към нормативните документи, уреждащи реда за изследване за ХИВ и организацията на медицинското обслужване.

 

В края на брошурата е поместено приложение „Антиретровирусни медикаменти”, което представя в табличен вид, систематизирани по класове, антиретровирусните медикаменти, разрешени за употреба в Европа, като наличните у нас са представени в лекарствената форма, в която се прилагат. Отбелязани са също и кои медикаменти се препоръчват за първа линия терапия в Европа съгласно последната актуализация на ръководството за лечение на ХИВ на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) от м. ноември 2019 г.

 

„Надяваме се поднесената информация в брошурата да е полезна за пациентите, да ги въоръжи с необходимите базисни познания и да подпомогне дискусията им с лекуващия лекар при вземането на важните решения, свързани с тяхното здраве и лечение. Изказваме сърдечна благодарност на д-р Нина Янчева, началник на Отделението за придобита имунна недостатъчност към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, гр. София, за цялостната подкрепа в подготовката на материала”, коментира Ана Балканджиева, заместник-председател на фондация „И”.

 

Брошурата може да бъде изтеглена от тук.