Приложение „Антиретровирусни медикаменти”

11 декември 2019

 

Фондация „И” издаде самостоятелно приложение „Антиретровирусни медикаменти”.

 

Приложението представя в табличен вид, систематизирани по класове, антиретровирусните медикаменти, разрешени за употреба в Европа, като са включени изображение на медикамента, наименование, стандартна дозировка при възрастни. Представените изображения на медикаментите съответстват на наличните лекарствени форми у нас, като медикаментите, които се предлагат у нас от генерични производители, не са представени с действителна снимка, защото се различават по форма, големи и цвят в зависимост от производителя.

 

Отбелязани са също и кои медикаменти се препоръчват за първа линия терапия в Европа съгласно последната актуализация на ръководството за лечение на ХИВ на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) от м. ноември 2019 г.

 

Приложението може да бъде изтеглено от тук.